Terms & Conditions


WidsMob Technology Co., Limited udostępnia informacje i produkty na tej stronie internetowej, z zastrzeżeniem następujących warunków. Uzyskując dostęp do tej witryny, wyrażasz zgodę na te warunki. WidsMob zastrzega sobie prawo do dochodzenia wszelkich środków prawnych i na zasadzie słuszności w przypadku naruszenia niniejszych warunków.

Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

Korzystanie z oprogramowania dostępnego do pobrania w Internecie wiąże się z nieodłącznymi niebezpieczeństwami, a WidsMob niniejszym ostrzega, aby przed pobraniem jakiegokolwiek oprogramowania dokładnie rozumieć wszystkie zagrożenia (w tym między innymi potencjalną infekcję systemu. przez wirusy komputerowe i utratę danych). Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za odpowiednią ochronę i tworzenie kopii zapasowych danych i sprzętu używanego w połączeniu z jakimkolwiek Oprogramowaniem.

ZDJĘCIA: Wszystkie logo, ekrany powitalne, nagłówki stron, obrazy i grafiki wyświetlane w tej Witrynie są znakami usługowymi, znakami towarowymi i / lub szatą graficzną (łącznie „Znaki”) firmy WidsMob lub jej zewnętrznych licencjodawców. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszym dokumencie, używanie, kopiowanie, przesyłanie, wyświetlanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek Znaków w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody WidsMob jest zabronione i może naruszać prawa autorskie, znaki towarowe, prywatność lub inne chińskie prawa.

ODSZKODOWANIE: Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić WidsMob, jego podmioty stowarzyszone i ich funkcjonariuszy, dyrektorów, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, stratami, odszkodowaniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym honorariami prawników, wynikającymi z lub z nimi związanymi do treści użytkownika, korzystania z Witryny lub naruszenia któregokolwiek z niniejszych Warunków.

INFORMACJE ZWROTNE: Wszelkie komentarze lub materiały przesłane do WidsMob, w tym między innymi informacje zwrotne, takie jak pytania, komentarze, sugestie lub wszelkie powiązane informacje dotyczące Oprogramowania, tej witryny internetowej lub jakichkolwiek innych produktów, programów lub usług WidsMob Technology Co., Limited, uznaje się za być jawne. WidsMob nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji zwrotnych i może swobodnie reprodukować, wykorzystywać, ujawniać, wystawiać, wyświetlać, przekształcać, tworzyć prace pochodne i rozpowszechniać informacje zwrotne innym osobom bez ograniczeń i może swobodnie wykorzystywać wszelkie pomysły, koncepcje, know-how lub techniki zawarte w takich informacjach zwrotnych w jakimkolwiek celu, w tym między innymi w zakresie opracowywania, wytwarzania i marketingu produktów zawierających takie informacje zwrotne.

REPRODUKCJE: Wszelkie autoryzowane reprodukcje jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie muszą zawierać uwagi o prawach autorskich, znaki towarowe lub inne legendy dotyczące własności firmy WidsMob na każdej kopii materiałów wykonanych przez użytkownika. Licencja na Oprogramowanie i korzystanie z tej strony internetowej podlega prawu chińskiemu i prawu twojego kraju.

PRAWA AUTORSKIE: Prawa autorskie do tej witryny (w tym między innymi tekst, grafika, logo, dźwięki i oprogramowanie) należą do firmy WidsMob Technology Co., Limited i są przez nią licencjonowane. Wszystkie materiały zawarte w tej witrynie są chronione chińskim i międzynarodowym prawem autorskim i nie mogą być kopiowane reprodukowane, rozpowszechniane, transmitowane, wyświetlane, publikowane adaptowane lub traktowane w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób lub w jakimkolwiek mediach bez uprzedniej pisemnej zgody WidsMob Technology Co. kopie treści.

ZNAK TOWAROWY: WidsMob jest znakiem towarowym firmy WidsMob Technology Co., Limited i jest prawnie chroniony. Można go używać wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą firmy WidsMob Technology Co., Limited w każdym konkretnym przypadku. Wykorzystanie znaku towarowego WidsMob w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody WidsMob będzie stanowić naruszenie znaku towarowego i nieuczciwą konkurencję z naruszeniem prawa.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o wpisanie naszego Centrum Obsługi Klienta o pomoc. Dziękuję Ci.

Informacje rozliczeniowe sprzedawcy: Ograniczony postęp

Adres rozliczeniowy sprzedawcy: Rm C 9 / F Winning Hse 72-76 Wing Lok St Sheung Wan, HongKong Island Hong Kong